Infrastruktūra

ALTERNATĪVĀ ENERĢIJA

ElektroapgādeTermiņi, ar kādiem tiek īstenotas skrūvpāļu un tam piesaistītās metāla konstrukcijas, spēj konkurēt ar citām izmantotajām pamatnes nostiprināšanas metodēm, kas nodrošina popularitātes pieaugumu šajā sfērā un ļauj samazināt Jūsu izmaksas un termiņus.

Tehnoloģiju iespējams pielietot šādās sfērās:

  • Vēja ģeneratori
  • Saules paneļi
  • Elektroapgādes sistēmas
  • Spēka stacijas un tām piesaistītās konstrukcijas

 

AUTOCEĻU BŪVNIECĪBA UN APKALPOŠANA

InfrastruktūraAutoceļu būvniecībā un apkalpošanā galvenās prioritātes ir ātrums un kvalitāte – šos faktorus iespējams nodrošināt izmantojot skrūvpāļu tehnoloģijas pielietošanu. Īsā termiņā iespējams sagatavot pamatni autoceļu satiksmes zīmju, stabu, pieturu un citu konstrukciju vajadzībām ar minimāliem resursiem un mazgabarītu tehniku.

 

CAURUĻVADU BALSTI

 

CauruļvadiSkrūvpāļu montāžu iespējams veikt jebkādos apstakļos, tāpēc šo sistēmu iespējams pielietot arī cauruļvadu stiprināšanai, ūdeņainās un irdenās gruntīs ar speciāli izgatavotiem balstiem.

 

 

DZELZSCEĻŠ

DzelzsceļšDzelzsceļa sistēmas darbībā ir svarīgs katrs laika sprīdis, kas ietekmē pārvietošanās kustību pa sliežu konstrukcijām, tāpēc izmantojot skrūvpāļu tehnoloģiju iespējams samazināt laika patēriņu, ko Jūs veltīsiet dzelzceļa sistēmas uzturēšanā. Izmantojot šo pārbaudīto sistēmu iespējams veikt darbus īsos termiņos ar optimizētām izmaksām.

 

MASTI, TORŅI


Masti, torņiIespējams pielāgot un izstrādāt visu veidu pamatnes katrai konstrukcijai individuāli, lai pēc iespējas samazinātu materiāla izmaksas.

 

 

 Jūsu ieguvums – Kvalitāte, termiņi un izmaksas.