Tāmēšana

Jebkuras būvniecības ieceres realizācijai nepieciešams izveidot paredzamās izmaksas aprēķins, kas ļaus plānot finanšu resursus, izvērtējot projekta ekonomisko efektivitāti sekmīgai projekta īstenošanai. 

SIA “Būvprofils Latvija” piedāvā saviem klientiem tāmēšanas pakalpojumus individuālās būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas, kā arī komerciālo projektu būvdarbiem.

 

Skaitam, plānojam, realizējam..