Par mums

SIA „Būvprofils Latvija”  ir uzņēmums, kas dibināts sava amata speciālistiem, lai sniegtu konkurētspējīgus pakalpojums būvniecības un apsaimniekošanas nozarē, nodrošinot efektīvu darba izpildes procesu –  no plānošanas līdz sekmīgai realizācijai.

Misija

Nodrošināt kvalitatīvu un drošu darba vidi, kas veicina klientu vēlmju un prasību realizēšanu.

Vīzija

Kļūt par etalonu būvniecības un tehniskās apsaimniekošanas nozarē, pamatojoties  uz mums noteiktām vērtībām.

 


 

Mūsu vērtības

 

Kontrole

Izmaksas – precīza un lietderīga darba resursu, materiālu, instrumentu noteikšana un izmantošana, kas  ļauj optimizēt izmaksas nepieciešamo darbu veikšanai.

Termiņi – precīza darba organizācija noteiktā tehniskā laikā.

Kvalitāte – pakalpojumu sniegšana atbilstoši klientu un mūsdienu standartu prasībām.

Komunikācija

Nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu un saprašanās procesu ar ikvienu mūsu sadarbības partneri, lai veicinātu efektīgu un precīzu rezultātu sasniegšanu.

Pilnveidošanās

Regulāri pilnveidot uzņēmuma darbinieku profesionālās prasmes un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Atbildība

Kompetenta saistību izpilde.