Apsaimniekošana

SIA “Būvprofils Latvija” piedāvā saviem klientiem pilnīgu objekta apsaimniekošanu, lai klients varētu pievērsties savai tiešajai uzņēmuma nozarei un nebūtu jāuztraucas par inženiersistēmu energoefektivitāti, drošību un tās profesionālu uzturēšanu.

SIA “Būvprofils Latvija” veic ēku inženiertehnisko komunikāciju apsaimniekošanu, kā arī steidzamu palīdzību ārkārtas gadījumā:

 • ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkalpošanu;
 • apkures un siltumtīklu tehnisko uzturēšanu;
 • gaisa kondicionēšanas un ventilācijas iekārtu uzturēšanu;
 • elektroapgādes tīklu un apgaismojuma tehnisko uzturēšanu;
 • ēku vadības sistēmu (BMS) uzturēšanu;
 • ugunsdzēsības sistēmu uzturēšanu;
 • vājstrāvas tīklu sistēmas uzturēšanu;
 • liftu tehniskā apkalpošanu;
 • inženiertehnisko komunikāciju remontu;
 • ēkas konstruktīvo elementu uzraudzību;
 • augstāk minēto inženiertīklu remonta darbi.

Lai veiktu šo sistēmu  pilnvērtīgu apsaimniekošanu un uzraudzību, visus šos procesus koordinē sertificēts objekta pārvaldnieks.