Atbalstsienas

AtbalstsienasVietās, kur rodas dabīgi vai citu spēku radīti nogruvumi, nepieciešamas darbības, kas nesekmēs to tālāku iedarbību, ko var panākt ar skrūvpāļu sistēmas palīdzību.

Arī veicot būvdarbus, kur nepieciešams nostiprināt blakus esošās pamatnes pret nogruvumiem, to iespējmas paveikt īsos termiņos ar salīdzinoši zemām izmaksām.

Skrūvpāļi gruntī tiek iestrādāti zem noteikta leņķa, sienas ārpusē stiprināti ar speciāli izgatavotām uzlikām pildot nesošās fukcijas, kas spēj nodrošināt izveidotās atbalsta sienas noturību pret sānu slodzi.

Atbalstsienu konstrukcijas var būt paliekošas, vai āri, pēc vajadzības, uzstādāmas uz noteiktu laiku.