Statiskā slogošana

Statiskā slodzes pārbaudePāļu nestspēju iespējams noteikt ar slogošanas palīdzību, slogošana notiek ar hidrauliskā domkrata palīdzību. Pālis tiek noslogots pakāpeniski un no mērinstrumentiem tiek nolasīti rādījumi pēc noteiktiem laika intervāliem, šīs pašas dabības nepieciešams veikt pie atslogošanas.

Veicot pāļu nestspējas pārbaudi Jūs iegūsiet datus, kas nepieciešami, lai spētu pārliecināties vai noteiktā slodze pēc projekta atbilst dabā un neietekmēs tālākus būvniecības darbus.